Julkaisut

Julkaisut

Tästä osiosta löytyvät kaikki julkaisut, kirjat ja erilaiset kirjoitusoppaat, joiden tekemisessä olen ollut mukana. Masha Writes kirjasta löytyy tekemiäni töitä hänen kirjoittamistaan runoista. Marian kirja on tilattavissa suoraan häneltä itseltään esim. tätä kautta.  Muista julkaisuista ja oppaista löytyy malliaakkostoja sekä kuvia kalligrafisista töistä.