Kirjapainon vaikutus käsinkirjoittamiseen

KIRJAPAINON VAIKUTUS KÄSINKIRJOITTAMISEEN Käsinkirjoitettu ja painettu kirjaimisto erkanivat toisistaan 1400-luvulla sen jälkeen, kun Kiinassa keksittiin siirrettävät kirjasimet eli kirjapaino. Tämä tiesi suurta muutosta myös  Euroopassa. 1450-luvulla alettiin ensin painaa kirjoja latinalaisin aakkosin, sitten mm. kreikkalaisin, heprealaisin ja kyrillisin kirjaimistoin. Ensimmäiset kirjat jäljittelivät vielä käsinkirjoitettuja kirjoja ja ne myös kuvitettiin usein käsin. Alkuun kirjapainon yleistyessä kirjanpainajat kehittivät kirjasimia yhdessä kalligrafien kanssa. Pitkään on jo pidetty itsestäänselvänä, että kirja on painettu teos. Käsinkirjoitettuja aarteita täytyy etsiä museoista ja kansalliskirjastoista. Kirjapainon tuoman muutoksen myötä käsinkirjoittamisen ja kalligrafien asema muuttui. Aika ajoin kuitenkin palataan…

Suomalaisten kirjoitustaito

Suomalaisten luku- ja kirjoitustaito Koska kirjoitustaidon historia liittyy vahvasti lukutaidon historiaan, sen tunteminen auttaa ymmärtämään kirjoittamisen hidasta oppimista maassamme. Laajemmin yhteiskunnallisen tilanteen tunteminen taas sitä, miksi silloin kun me vasta opettelimme lukemaan ja kirjoittamaan niin kirjoittamisen kulttuuri jo kukoisti Keski-Euroopassa. Aikaisemmin niin sumerilaisten kuin roomalaistenkin kirjoitustaidon syntyyn oli vaikuttanut korkeakulttuureiden kehittyminen ja maiden hallinnollinen tilanne. Samalla tavalla Suomessa kirjoitustaidon hankkimista edisti yhteiskunnan kehittyminen. Myös ihmisten muuttaminen paikasta toiseen loi tarpeen pitää yhteyttä kotipaikalle jääneisiin tai muualle lähteneisiin sukulaisiin. Hyvin usein kirjoitustaidon oppimista vaikeutti kuitenkin aineellinen puute, yhteisön asenteet ja ennakkoluulot.…