Suomalaisten kirjoitustaito

Suomalaisten luku- ja kirjoitustaito Koska kirjoitustaidon historia liittyy vahvasti lukutaidon historiaan, sen tunteminen auttaa ymmärtämään kirjoittamisen hidasta oppimista maassamme. Laajemmin yhteiskunnallisen tilanteen tunteminen taas sitä, miksi silloin kun me vasta opettelimme lukemaan ja kirjoittamaan niin kirjoittamisen kulttuuri jo kukoisti Keski-Euroopassa. Aikaisemmin niin sumerilaisten kuin roomalaistenkin kirjoitustaidon syntyyn oli vaikuttanut korkeakulttuureiden kehittyminen ja maiden hallinnollinen tilanne. Samalla tavalla Suomessa kirjoitustaidon hankkimista edisti yhteiskunnan kehittyminen. Myös ihmisten muuttaminen paikasta toiseen loi tarpeen pitää yhteyttä kotipaikalle jääneisiin tai muualle lähteneisiin sukulaisiin. Hyvin usein kirjoitustaidon oppimista vaikeutti kuitenkin aineellinen puute, yhteisön asenteet ja ennakkoluulot.…

Kirjoitustaito

”Muistako minut” Tyttäreni ollessa viisivuotias sain häneltä piirustuksen, jossa on kuva minusta töissä ja kuvan vieressä teksti: ”Muistako minut – tervesi Adafiia”. Tyttäreni oli harjoitellut ahkerasti kirjainten tekemistä, mutta ei ollut antanut pienintäkään vihjettä siitä, että osaisi jo lukea saati että osaisi kirjoittaa! Siinä ei sinänsä ole enää mitään kummallista, monet oppivat lukemaan ja kirjoittamaan jo ennen kouluun menoa ja kaikki viimeistään alaluokilla. Mutta lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen ei ole ollut itsestään selvää Suomessa vielä pari sataa vuotta sitten. Vielä vähemmän ne taidot kuuluivat alkuun tytöille ja naisille kuin pojille…